Yunus Emre

XXII

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

Your love has wrested me away from me,
You're the one I need, you're the one I crave.
Day and night I burn, gripped by agony,
You're the one I need, you're the one I crave.

I find no great joy in being alive,
If I cease to exist, I would not grieve,
The only solace I have is your love,
You're the one I need, you're the one I crave.

Lovers yearn for you, but your love slays them,
At the bottom of the sea it lays them,
It has God's images-it displays them;
You're the one I need, you're the one I crave.

Let me drink the wine of love sip by sip,
Like Mecnun, live in the hills in hardship,
Day and night, care for you holds me in its grip,
You're the one I need, you're the one I crave.

Even if, at the end, they make me die
And scatter my ashes up to the shy,
My pit would break into this outcry:
You're the one I need, you're the one I crave.

"Yunus Emre the mystic" is my name,
Each passing day fans and rouses my flame,
What I desire in both worlds in the same:
You're the one I need, you're the one I crave.

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

Aşkın âşıklar öldürür
Aşk denizine daldırır
Tecellî ile doldurur
Bana seni gerek seni

Aşkın şarâbından içem
Mecnûn olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endîşem
Bana seni gerek seni

Sufilere sohbet gerek
Ahîlere ahret gerek
Mecnunlara Leylâ gerek
Bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler
Külüm göğe savuralar
Toprağım orda çağıra
Bana seni gerek seni

Yûnus'durur benim adım
Gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksûdum
Bana seni gerek seni

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License