Wallace Stevens

Wallace Stevens
Klippan och andra dikter
Wallace Stevens (1879-1955) blev 1900-talets mest omskrivne poet i USA och kommer nu ut i en nyöversatt upplaga, som förläggaren Ingmar Simonsson kommenterar.
Denna utgåva innehåller många korta och ett antal långa dikter ur alla hans diktsamlingnar. Från debuten med Harmonium vid 43 års ålder till det sista diktverket The Rock, som utgavs dagen innan han fyllde 75 år, i Collected Poems. Alla hans aforismer, Adagia, publicerades först i Opus Posthumous, finns också med i denna volym.
Först mot slutet av sitt liv fick Stevens lyrik större uppmärsamhet och han utnämndes till hedersdoktor i litteratur vid flera universitet. Han fick då också många priser för sin diktning, bl a erhöll han 1950 och 1954 års National Book Award i poesi och belönades med 1955 års Pulitzer Prize poesi.

Wallace Stevens

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License