Srpska Poezija

PIŠI! ČITAJ! PIŠI!

Poezija je poseban žanr u književnosti, gdje je pjesnikova poruka izrečena kroz stihove. Pjesma obično sadrži niz stilskih figura, uključujući rimu, metaforu, poređenje, gradaciju, hiperbolu, itd. Smatra se da je poezija najstarija vrsta književnost. Rani primjeri su Sumerski "Mit o Gilgamešu" (3000. pne), dijelovi Biblije i radovi Homera. Kod predstavnika različitih nacija nalazimo različite vrste poezije. U grčkoj poeziji stihovi se rijetko rimuju, dok je u talijanskoj i francuskoj poeziji suprotan slučaj. Generalno gledajući, u britanskoj i njemačkoj poeziji rima je podjednako i prisutna i odsutna. Neke jezike karakteriše prirodni afinitet za duže stih, dok je kod drugih izražena tendencija ka kraćim stihovima. Neke od ovih karakteristika su uvjetovane razlikama u leksika i gramatika samih jezika. Neki jezici primjerice imaju veći fond riječ koje se rimuju, ili više sinonim od drugih. Poezija je također ukomponovana u neke vrste drame, poput opere. Preuzeto iz http://www.sh.wikipedia.org/wiki/Poezija

SVI P(J)ESNICI NA SRPSKOM

Lista poeta je sačinjena prateći azbučni red IMENA poeta, ne njihovih prezimena. Tin Ujević je pod T, a ne U.

SVI NOBELOVCI

PREVODIOCI

Sreten Marić: U Francuskoj”, kaže, „ima mnogo pesnika, a samo nekoliko njih živi od poezije. A u Srbiji ima samo nekoliko pesnika, a stotine žive od poezije!”
SLOVO LJUBVE

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License