Rekvijum

Nigdo nikaj ne razme !
Betega o betegi laže,
se kaj zlaže važe,
srameče od istine obrača.
A bila je betežna,
ni bila nesrečna,
lepa,fina,sitna,poletna,
puca diskretna,
kak najlepši robec,
kaj vehra na vetru,
i lepo je bilo,
videti ju sretnu.
Nema je više,
se je još tiše,
i ono tiho na farbu diši,
se one slike,
kaj mela je rada,
kinstleraj celoga grada,
shlapil je z vida.
Spražnjene rame visiju z zida,
samo propuh po gradu vleče,
ni mela sreče…

rekvijum -requiem ,rekvijem ; nigdo nikaj ne razme - nitko ništa ne razumije ; betega - bolest ; zlaže - slaže ; srameče - sramotno ; obrača - okreće ; betežna - bolesna ; ni - nije ; nesrečna - nesretna ; puca - djevojka ; robec - rubac, marama ; vehra - vijori, maše ; farbu - boju ; diši - miriše ; mela je rada - voljela je ; kinstleraj - umjetnost ; shlapil je z vida - ishlapio je iz vida ; spražnjene - izpražnjene ; rame - okviri (slika) ; propuh - promaja ; vleče - vuče ; ni mela - nije imala

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License