Om Poesin

Poesi är inte bara ”en kul grej”, utan också ett utomordentligt redskap för att utveckla sitt språk.
Erlandsson-Svevar & Thorbjörnsson (1996) skriver
Överallt omkring oss finns poesin. Det kan vara en dikt av en nobelpristagare i litteratur, men det kan också vara texten till en visa eller en rocklåt, en födelsedagsdikt eller ett julklappsrim. Det kan vara klottret på en vägg, det kan vara en dödsannons eller t.o.m. en insändare som skrivits som dikt. Vi har poesin överallt omkring oss även om vi inte läser diktböcker. (s. 114)

Wolf (1997) anser att dikt ofta förstoras upp i skolsammanhang. Han säger att det inte är så märkvärdigt som många tror. En dikt kan helt enkelt ses som ett meddelande från en människa till en annan, en variant på skriftlig kommunikation. Dikten kan ibland med sitt koncentrerade och laddade språk påminna om ett telegram.

Hallbergs (1993) förklaring av dikt lyder ”… en lek med ord, mer eller mindre avancerad men ändå lek. En lek där orden ges större täthet, vidare räckvidd. En lek som kan vara både mycket personlig och universiellt mänsklig.” (s. 100)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License