Novi Poetski Recnik Eve Lipske

Poezija u vremenu
Novi poetski rečnik Eve Lipske
Čitajući ove pesme, mi pronalazimo čitav niz reči kojih ranije nije bilo u poeziji: demonstracije, sistem, demokratija, menica bez pokrića, ekran, stambeni blok, motor, konzervans, bilbord, kontrola bezbednosti, detektori metala, teroristički, skener, bager, alarmne sirene, agencija…

U knjizi Njutnova pomorandža Eva Lipska (izdanje Književne opštine Vršac, 2008, u prevodu Biserke Rajčić) upotrebljava veoma malo reči. Pišući sažeto do konciznosti i svedenosti, ali i jednostavno koliko pesnički govor može da bude jednostavan, Lipska oblikuje pesme u kojima se hotimično, programski odriče retoričke artificijelnosti i razuđene metaforičnosti. U ovim pesmama se govori kratko, odmah se prelazi na ono što je srž pesme i zbog čega je pesma napisana.
Ali na drugoj strani, neko bi rekao i paradoksalno, Lipska u knjizi Njutnova pomorandža značajno proširuje rečnik moderne poezije. I to u dva pravca. Jedan je odmah vidljiv i već samim naslovom knjige sugerisan. Njutn se kao kakav lajtmotiv javlja u ovim pesmama, pa se tu tako nađu i reči bez kojih je pominjanje Njutna nemoguće. Drugi pravac je mnogo značajniji. Čitajući ove pesme, mi pronalazimo čitav niz reči kojih ranije nije bilo u poeziji ili sa kojima se moderna poezija još nije saživela. Pogledajmo i poslušajmo koje su to reči za poeziju, onim redom koje one u jasnoj autorskoj nameri izlaze na scenu u Njutnovoj pomorandži: demonstracije, sistem, demokratija, menica bez pokrića, ekran, stambeni blok, motor, konzervans, bilbord, kontrola bezbednosti, detektori metala, teroristički, skener, bager, alarmne sirene, agencija, centrifugirati, atomski reaktor, berza, vlada, disk, reklama, marketing, politički kredit, kamera, globalizacija, zakoni tržišta, korumpirani, piratska kopija, gigabajt, antivirus Norton, MP3… Nisu ove jedine takve reči, ali i pomenute su dovoljne da bi se stekao utisak o jezičkoj osnovi u pesmama Eve Lipske u knjizi Njutnova pomorandža. Nekada ove reči u pesmama Lipske stoje kao samostalni izrazi sa svojim punim značenjem, u drugim prilikama one se pojavljuju kao sastavni deo stilskih figura, čime samo postaju još prirodniji deo poezije.
Reklo bi se da ovo uopšte nisu pesničke reči i da od njih poezija ne može mnogo dobiti, ako na njihovim osnovama i može nastati pesma. Uvodeći baš ovakve reči u poeziju, Eva Lipska se suočava sa nekim od najizazovnijih i najaktuelnijih fenomena modernog sveta. Bez tih reči kao da više ne možemo zamisliti naš svet. Da li onda bez njih možemo da zamislimo poeziju koja hoće da govori o upravo takvom modernom svetu, svedenom na nekoliko osnovnih problema, relacija i reči, a gotovo sve su pomenute u malom rečniku poezije Eve Lipske? Pogotovu da li možemo da zamislimo poeziju koja je okrenuta svakodnevici, koja pesmu doživljava i kao svedočanstvo, koja u jezičkom sklopu jednog vremena pokušava da otkrije i njegovu pravu prirodu? Upravo na takvim pretpostavkama govora o svakodnevici nastaju pesme Eve Lipske objavljene u kratkoj knjizi Njutnova pomorandža.
Jedno od stalnih nastojanja modernih pesnika jeste da neprestano proširuju jezik svoje poezije otvarajući ga prema specijalističkim znanjima, prema novim oblastima iskustva, među kojima nova tehnička umeća zauzimaju posebno mesto, ili pak prema jeziku žargona, konverzacije ili subkulturne realnosti. Jezik poezije, na taj način, omogućava poeziju iskustva i susret sa stvarnim, konkretnim svetom utemeljen na osnovnim izrazima tog sveta.
Iz takve pozicije nastaje i Njutnova pomorandža Eve Lipske, pesnikinje živog čula i za male događaje i za temeljne promene u privatnoj i javnoj svakodnevici. Njen jezik te promene izražava, a njena ironija otkriva smisao koji iza tih promena stoji. Konkretizujući do krajnjih granica vlastiti pesnički jezik, Lipska u Njutnovoj pomorandži izbliza prati detalje i događaje modernog sveta i ubrzanog života u njemu. „Pukla je osa / točka istorije”, kaže se u pesmi „Njutnova pomorandža Sudbina”. O tome, zapravo, govori Eva Lipska programski se udaljavajući od, u drugoj pesmi pomenutih, „nepokretnih istina iskustva”.

Gojko Božović
[objavljeno: 30/08/2008.]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License