Nocni Metul

Ja sem pampur , noćni metul ,
krif sem kaj sem žif ,
krhajo me svetla ,
roke me stiščeju ,
dal sem krilima vetra ,
pa me iščeju .
Nisem bog zna kaj ,
nisem bog zna gdo ,
morti misliju da sem zlo ,
drugačnejši , grdi , kmični , trdi ,
morti nekomu smrdi moje živlenje…
Po pavučini se vu kripte spuščam ,
ne kuštram tuđe lasi ,
naj se fletno špurijus oglasi ,
prah me vleče vu visine ,
najte ga pehati , puhati , skidati ,
nemrem ga nazaj na krila zazidati.
Štel bi se nad zavrtjem razkriliti ,
odleteti Luni ,
morti mi se to ispuni.

metul - leptir ; pampur - noćni leptir ; krif - kriv ; kaj - što ; dal sem krilima vetra - pobjegao sam ; roke - ruke ; stiščeju - pritišću ; iščeju - traže ; nisem bog zna gdo - nisam bog zna tko ; morti - možda ; drugačnejši - drugačiji ; grdi - ružan ; kmični - taman ; trdi - glup ; živlenje - život ; pavučini - paučini ; kripte - podzemne grobnice ; spuščam - spuštam ; kuštram - mrsim ; lasi - kosu ; fletno - brzo ; špurijus - predosjećaj ; vleče - vuče ; vu - u ; najte - nemojte ; pehati - dirati ; nemrem - ne mogu ; nazaj - natrag ; štel - htio ; zavrtjem - dio zemljišta između vrta i oranice ; praha - prah ; vrnite - vratite ; morti - možda

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License