Mongolska Ili Juan Dinastija

Mongolska ili Juan dinastija (1280-1368. god.)

U vreme ove dinastije Mongoli su potpuno dominirali Kinom. Kublaj Kan bio je prvi car Mongolske dinastije. Njegovo carstvo se prostiralo od Pekinga do Crnog mora.
U to vreme iz naših krajeva stiže u Kinu Marko Polo kao i mnogi drugi stranci, i primi službu kod Kublaj Kana.

Sung Čiu Čua
VOJNI OBAVEZNIK
Dangubi on po ceo dan u hladu vrbovog stabla,
bos i gologlav.
Jutrom on pije u selu jednom,
pa opet s večeri nastavi piti u selu drugom.
Al' nenadno ga grabe i vode vlasti mesnoj,
guraju na konja slepog,
i s njime odmah –
u metež polja bojnog.

Ho Čing
STARI KONj
Učesnik on je u bojeva sto,
sada već snage istrošene,
duh njegov veliki sveden je na tišinu,
i kosti bolne i glavu pokunjenu.
Al' još uvek misli, i sada
o pohodima onim velikim;
o svim godinama izvidničkog kasa
drumovima praznim, prašnjavim,
kroz prašinu, vetar, bez žurbe,
oprezno duž kula graničnih.
I priči sada je kraj,
svirala je slomljena.
I frkće on - dobro se priseća
hrapavih glasova ponosnih vojnika
koji pevahu sa njegovih leđa.

Hsin Juan
POSLE RATA
Vojske su otišle, narod se vraća,
cveće će ponovo procvetati,
kada se snegovi otope.
Preko pustih polja leže travke svele,
al' ipak dobro je ponovo videti dim
iz naših domova ubogih.
Zatim, iznenada sa svih strana
glasovi stižu, seljaci ćute,
činovnici će uskoro doći
da carski porez kupe.

Čang Ču
TRAGOM RATA
Pre petnaest godina na levoj obali
reke Huai, stajaše Jangčau
grad poznat po svojoj lepoti.
Sada su samo uspomene,
svirke i pesme.
Kad dođe prokleti rat,
oganj je svuda plamteo,
od lepog Jangčau grada
ostade samo pepeo.
Sada od svojih rođenih ja
vesti nemam,
da kažu ko je živ,
ko mrtav sada.
Oh, kada će sve ovo prestati?
Da mi je da se vratim u divni
Jangčau grad, da pustim suze
nek teku niz
mutnu Jangce reku.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License