Inbjudan Och Tillstand

INBJUDAN
DINA DIKTER / BERÄTTELSER PÅ NÄTET!!
Har du skrivit dikter eller prosa på svenska eller något annat språk?
Skriver du dikter? Eller prosa? På svenska eller vilket annat språk som helst?
Vill du se dina dikter publicerade på nätet, på skolans sida och på www.poesibad.net?
Vill du tillsammans med oss skapa en sida/forum på nätet där du kan kontinuerligt lägga ut det du skriver?
Vill du illustrera dina verk med egna fotografier, teckningar?
Vill du ha feedback på det du skriver?
Vill du läsa vad andra har åstadkommit?
Vill du läsa gamla, nya, moderna poeter?
Har du översatt dikter från eller till något språk?
Om svaret är JA på minst en fråga kontakta Mathias Hannau på es.egnidduh|uannah.saihtam#es.egnidduh|uannah.saihtam alt moc.liamtoh|uanah_m#moc.liamtoh|uanah_m, eller läraren som gett dig det här infobladet. I början kan jag överföra det ni vill publicera sedan kan ni själva göra det när ni vill. Du behåller upphovsrätt till ditt verk.
Dessutom skapar jag en personlig blogg till den som vill och som är knuten till vår sida som kan fungera som bollplank för dina dikter och/eller berättelser. Där kan du skriva vad du vill under mycket friare former. Alla kan se och läsa bloggen men du bestämmer vem som kan skriva inlägg, kommentarer.
[edit]DESSUTOM:

Det material som du lägger in under din sida hos poesibad.net äger du själv och ansvarar för. poesibad.net kan inte för egen räkning utan medgivande och acceptans i form av kontrakt använda sig av insänt material, för publikation i bokform eller på något sätt utan kontrakt profitera på enskilda publicerade verk. Du kan alltså när du vill om du så önskar återkalla insända verk från din sida. Det innebär också att du själv tillsammans med poesibad.net ansvarar för att svensk och internationell lag gällande publicering, yttrandefrihet följs för det material som du väljer att publicera här på poesibad.net
Alllt material inom poesibad.net skyddas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen) och tillhör alltså författarna/poeterna.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License