Drava

Reka zavija i teče
sonce pekoče peče
telo mi šajka vleče
voda me sveža oblevle
kak da mi kožu hmivle
z bazginim cvetom pokrivle
z brezinim liščem žegeče.
Točno je kak vu raju
gozd kraj reke diši na domaju
zelene struge i luge cveteče.
Ribe po zraku letiju
ščuke ščukaste
somi z mustači
smuđi domači
vrtiju se viri v dubini
beli se šoder beli na čistini
v pličaku se žabe grejeju
rečni se puži sluzavo smejeju
i se vu tom kraju
baš kak vu raju
saka kaplja Drave
diši na domaju…

pekoče - jako vruće ; šajka - riječni čamac ; vleče - vuče ; oblevle - obljeva ; hmivle - umiva ; pokrivle - pokriva ; žegeče - škaklja ; gozd - šuma ; na domaju - na dom ; struge - tokovi (rijeke) ; luge - šumarke ; cveteče - cvjetne ; ščuke - štuke ; ščukaste - kljunate , nosate ; mustači - brkovi ; šoder - sitan riječni kamen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License