Dinastija Mancui Ili Cing

Dinastija Mančui
(1644-1911. god.)
Mančui su na početku ovog razdoblja preuzeli vlast nad celom Kinom i vladali su njome gotovo tri stotine godina, da se za to vreme potpuno pretope u Kineze.

U poznije vreme vladavine ove dinastije, borbu sa severnim hordama zameniše sukobi sa zapadnoevropskim zemljama na obalama Kine, naročito posle 1840. godine.

Pred kraj ovog razdoblja došlo je do velike seljačke bune. poznate pod imenom Taiping (taiping znači mir) koju su korumpirani Mančui ugušili jedino zahvaljujući pomoći zapadnih imperijalističkih sila i u kojoj je palo nekih šezdeset miliona Kineza.

Šen Ten Čein
DUŽ GRANICE
I
Kao što vetar koji ne prestaje,
stvara nanose peska,
noću dugi krici selica što lete
donose tužne misli.
Mi smo na odmorištu,
i sada ispijamo krčage zamašćenoga čaja,
da posle zalaska gledamo mesec
kako izlazi povrh Li Ling Taia.
II
Tu, blizu izvora rečice Ce Le
jedni su vežbali stroj,
dok u Dolini Divokoza barjaci
vodiše već druge u boj.
I tada nadođe oluja peščana
te svuda nastade mrak,
a posle vetra napada sneg dubok,
da mnogi više ne nađoše puta
za vojnički logor.
III
Tako upoznasmo tu kletu
daljinu pešačeć' do Hamia u Sinkjangu,
do Kančoua u zapadnom Kansuu,
možda još tužniji zbog krika selica
koje najavljuju mraznu zimu.
A kada doznasmo da izvor Žute reke
leži daleko, tamo za pustinjom,
naših dve stotine hiljada vojnika
okrenuše glave prema kraju rodnom.
IV
Pred nama su velike pustinje
i dugi planinski lanci,
to jedva da su krajevi za ljude,
čak su bolji oni gde se konji hordi
još nisu napasli.
To je kraj gde život ne znači mnogo,
te sada suze krvave ronimo,
pevajući tužno baladu drevnu,
svi pod mesečinom - misleći na dom.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License