Diktarnas Femkamp

DIKTARNAS FEMKAMP
EN RIKTIG FEMKAMP I POESI
Du ska visa upp en bredd genom avgränsningar. Lycka till!
Tävla med dig själv och dela med andra.
GREN 1
NYTT: skriv en dikt som du spontant improviserar på max 3 strofer utifrån ett givet ord.
GREN 2
GAMMALT: ta en dikt av en död poet och lägg till/avsluta med en strof. Du har 4 minuter
GREN 3
SMÄRTA: skriv en dikt på fem rader på fem minuter (utifrån ordet SMÄRTA)
GREN 4
HJÄRTA: skriv en dikt på fem rader på fem minuter (utifrån ordet HJÄRTA)
GREN 5
FRIHET: skriv en dikt på 10 rade på 5 minuter
Klarar du den sjätte grenen? OK.
GREN 6 i din egen POESIFEMKAMP
BILD: välj en bild, vilken som helst. Skriv på 5 minuter allt du känner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License