Dijalog Izmedu Malambruna I Farfarela

IZBOR IZ »MALIH MORALNIH DELA« (OPERETTE MORALI)

DIJALOG IZMEĐU MALAMBRUNA I FARFARELA

MALAMBRUN1): — Duhovi dubina: Farfarele, Čirijate, Bokaneru, Astarote, Alikine2), i kako se vi svi ne zovete, zaklinjem vas imenom Belzebuba3) i naređujem vam moćju svoje veštine koja može da smakne me-sec sa osovine i prikuje sunce nasred neba da jedan od vas dođe, dozvolom vašeg kneza i sa punim ovlašćenjem da može, meni na službi, upotrebiti sve snage paklene.
FARFAREL: — Evo me.
MALAMBRUN: — Ko si ti?
FARFAREL: — Farfarel, molim pokorno.
MALAMBRUN: — Imaš li dozvolu od Belzebuba?
FARFAREL: — Imam. I mogu, tebi na službi, učiniti sve što bi mogao i sam kralj; čak i više nego što bi mogla sva ostala stvorenja zajedno.
MALAMBRUN: — Dobro. Moraš da udovoljiš jednoj mojoj želji.
FARFAREL: — Bićeš uslužen. Šta želiš? Gospodstvo veće od gospodstva Atridovića?4)
MALAMBRUN: — Ne.
FARFAREL: — Bogatstvo veće od onog koje će se pronaći u gradu Manoa5) kad bude otkriven? MALAMBRUN: — Ne.
FARFAREL: — Carstvo veliko kao ono za koje se kaže da ga je jedne noći usnio Karlo Peti?6) MALAMBRUN: — Ne.
FARFAREL: —Da za tvoju požudu dovedem ženu divniju od Penelope?7)
MALAMBRUN: — Ne. Zar misliš da bi za to bio potreban đavo?
FARFAREL: — Časti i sreću toliku koliki si zločinac?
MALAMBRUN: — Pre bi mi bio potreban đavo kad bih tražio protivno od toga.
FARFAREL: — Najposle, šta mi naređuješ?
MALAMBRUN: — Učini me srećnim samo za trenutak.
FARFAREL: — Ne mogu.
MALAMBRUN: — Kako ne možeš?
FARFAREL: — Savešću ti se kunem, ne mogu.
MALAMBRUN: — Savešću dobronamernog đavola?
FARFAREL: — Svakako. Računaj da ima dobrona-mernih đavola kao i dobronamernih ljudi.
MALAMBRUN: — A ti računaj da ću te ovde za rep obesiti o jednu gredu ako me smesta ne budeš poslušao.
FARFAREL: — Ti bi mene lakše mogao ubiti nego što bih ja mogao tebe zadovoljiti u tome za šta me moliš.
MALAMBRUN: — Odlazi onda sa zlom godinom, a neka dođe lično Belzebub.
FARFAREL: — Pa i kad bi došao Belzebub, sa svom Đudekom i svim Bolđama,8) ne bi te mogao učiniti srećnim, ni tebe, nit ikog drugog tvoje vrste, više nego što sam to ja mogao.
MALAMBRUN: — Čak ni za jedan jedini trenutak?
FARFAREL: — Toliko je moguće za jedan trenutak, čak i za pola jednog trenutka, za hiljaditi deo jednog trenutka koliko i za ceo život.
MALAMBRUN: — Ali ako ne možeš da me ni na kakav način učiniš srećnim, imaš li snage da me bar oslobodiš nesreće?
FARFAREL: — Ako ti možeš da sam sebe ne voliš iznad svega.
MALAMBRUN: — To ću moći tek posle smrti.
FARFAREL: — Ali ni jedna životinja ne može to dok je živa, jer bi vaša priroda podnela svaku drugu stvar pre od ove.
MALAMBRUN: — Tako Je.
FARFAREL: — Voleći, dakle, sebe, po nuždi, najvećom ljubavlju za koju si sposoban, po nuždi žudiš i sopstvenu sreću što više možeš. A ne mogući nikada zadugo biti zadovoljen u svojoj najvećoj želji, ne možeš ni u kom pravcu izbeći da ne budeš nesrećan.
MALAMBRUN: — Čak ni u časovima u kojima ću osetiti neko zadovoljstvo, jer nijedno zadovoljstvo neće me učiniti ni srećnim ni zadovoljnim?
FARFAREL: — Zaista nijedno.
MALAMBRUN: — I zato, pošto neće biti isto toliko veliko kolika je prirodna žudnja sreće koja mi je usađena u duši, neće biti pravo zadovoljstvo. I istovremeno dok to zadovoljstvo bude imalo da traje, ja neću prestati da budem nesrećan.
FARFAREL: — Nećeš prestati, jer biti lišen sreće, pa bilo i bez bola i bez ikakve nevolje, za ljude i ostale žive stvorove izričito znači biti nesrećan, čak i za vreme onoga što vi nazivate uživanjem.
MALAMBRUN: — Tako da od rođenja do smrti, čak ni za jedan trenutak, naša nesreća ne može prestati u vremenu.
FARFAREL: — Prestaje kad spavate a ne sanjate, kad ste u nesvesti, ili kad vas nešto drugo spreči u upotrebi vaših čula.
MALAMBRUN: — Ali, ipak, nikada dok osećamo sopstveni život?
FARFAREL: — Nikada.
MALAMBRUN: — Tako da, govoreći apsolutno, ne živeti je uvek bolje nego živeti?
FARFAREL: — Ako je oslobođenje od nesreće naprosto bolje od nesreće.
MALAMBRUN: — Dakle?
FARFAREL: — Dakle, ako smatraš da treba da mi predaš dušu pre vremena, ja sam tu, spreman da je odnesem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License