Cuspajz

ČUŠPAJZ

Zvali so nas Čuši ,
to malo ko razme ,
sega pomalo vu loncu ,
kak da smo z brega pobegli ,
v nizinu legli,
z demižona dobro potegli ,
kaplicu žganice…
I tak je nastal čušpajz ,
sega pomalo ,
žmešano skupaj .
Naši so moži zemlu kopali ,
če so bili gladni ,
dobro so roktali ,
na ceni so bile ,
fajn dobre kuharice ,
štere so z ničega ,
nekaj skuhale .
I se je dišalo po toplini ,
dobremu domačemu jelu ,
složeno vu jenu zdelu ,
z jenom se žlicom jelo ,
prvo muži , unda deca ,
gazdarica srameča ,
če je kaj ostalo ,
obrnjena od stola ,
spodaj patrona ,
kak gola Madona !
Ni bilo primereno ,
unapetitlih , pogrbleno ,
čist normalno ,
genijalno posloženo.
Zvali so nas Čuši ,
i če mi denes negdo odbrusi ,
znala bum cenu.

čušpajz - varivo ; so - su ; Čuši - nekada su ljudi iz zapadnih dijelova Europe , istočne susjede zvali Čuši (pogrdno ) ; ko - tko ; razme - razumije ; sega - svega ; kak - kao ; z - s ; v - u ; z demižona potegli - iz pletenke nagnuli ; žganice - rakije ; sega - svega ; skupaj - zajedno ; moži - muškarci ; če - ako ; fajn dobre - jako dobre ; štere so - koje su ; z - s ; dišalo - mirisalo ; dobremu - dobrom ; vu jenu - u jednu ; unda - onda ; srameča - koja se srami ; če - ako ; obrnjena - okrenuta ; spodaj - ispod ; patrona - zaštitnika ; kak - kao ; ni - nije ; unapetitlih - neukusno ; negdo - netko ; odbrusi - ružno kaže nesto , bezobrazno kaže

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License