Costantino Savonarola

http://www.spinazzolaonline.it/prolocospinazzola/index.php?option=content&task=view&id=37

MELANCOLIA

Melankoli

Djup melankoli överfaller idag
Kanske för att det endast finns dimma runt omkring
Som inte lämnar mig, att finna gatan.
Kanske för att jag känner av mina steg
Samma monotona och sorgsna rytm
till hjulen till kärran över gruset
till vindspelet till brunnen
som stiger upp och stiger av
alltid samma torka,
till kvarnen till tiden
som maler och maler
alltid samma säd

översättning: Oskar Holm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License