Commiato

COMMIATO

Voi lo sapete, amici, ed io lo so.
Anche i versi assomigliano alle bolle
di sapone; una sale e un'altra no.

commiato — avsked, farväl
verso — vers = versrad
assomigliare — likna
bolla — bubbla, blåsa
sapone m — såpa. Tvål
Avsked

Ni han vet, vännerna och jag han vet
Också versraderna liknar bubblor
Av såpa; en salt och ej annat

Översättning: Oskar Holm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License